NL FR EN

Belgisch Antigifcentrum


070/245.245


Belgisch Antigifcentrum

Huiselijk geweld, kindermishandeling en mishandeling
1712


Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling

Alcooliques Anonymes
(Francophones)


078/152556


Alcooliques Anonymes

Zelfmoordpreventie
0800/32123


Prevention suicide

SAMU SOCIAL
0800/99340


Samu social